- Monitorovanie hluku

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Monitorovanie hluku umožňuje sledovanie hlukových pomerov v mieste inštalácie meracieho mikrofónu v reálnom čase.
Meranie hluku prebieha kontinuálne, sledovanie meraných veličín na ľubovoľnom mieste s prístupom na internet.

© EUROAKUSTIK, s.r.o. – v zmysle Zákona SR č. 618/2003 Z.z.
Na možnosti použitia grafických prezentácií kliknite tu.

                               

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky