© EUROAKUSTIK, s.r.o. - Monitorovanie hluku

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

© EUROAKUSTIK, s.r.o.

V zmysle Zákona SR č.618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich (autorský zákon), nemôže byť žiadna odvodenina z grafických prezentácií uvedených na stránkach www.monitorovaniehluku.sk (ako aj na odkazovaných web-stránkach priamo súvisiacich s údajmi a výstupmi z týchto web-stránok, napr. zobrazovaním hodnôt o hlukovej záťaži, formou číselných údajov alebo grafickej prezentácie priebehu hodnôt o hlukovej záťaži v závislosti od času) kopírovaná alebo inak odvodená z týchto stránok, publikovaná alebo inak šírená žiadnym spôsobom, bez písomného súhlasu autora - EUROAKUSTIK, s.r.o., ktorá je registrovaná v Slovenskej republike.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky